Βιβλίο
Αθήνα - Μόναχο

Συλλογικό έργο
Georg Himmelheber
Rüdiger an der Heiden
Αγγελική Κόκκου
Φανή - Μαρία Τσιγκάκου
Steffi Röttgen
Cornelia Stabenow
Ζωγράφος: Edward Lear
Ζωγράφος: Karl Wilhelm von Heideck
Ζωγράφος: Leo von Klenze
Ζωγράφος: Joseph Stieler
Ζωγράφος: Alfred Beaumont
Ζωγράφος: Johann Michael Wittmer
Γλύπτης: Johann Halbig
Αθήνα
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία
Αριθμός Έκδοσης: 1
1980
σ. 78
Σχήμα: 21χ18
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Γλώσσα πρωτοτύπου: γερμανικά
Σημειώσεις: Έκδοση σε συνεργασία με το Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο. Πρόλογος: Λάμπρος Ευταξίας.
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Εξαντλημένο
Περίληψη:

Το Μουσείον της πόλεως των Αθηνών φιλοδοξεί να παρουσιάση όσον το δυνατόν πληρέστερον την νεωτέραν ιστορίαν της πόλεως των Αθηνών από της Φραγκοκρατίας και εντεύθεν και να συμβάλη εις την διάσωσιν όλων των ιστορικών και καλλιτεχνικών λειψάνων αυτής της περιόδου. Είναι έργον ιδιαιτέρως δύσκολον να δώση κανείς κατά τρόπον παραστατικόν και επιστημονικώς εξηκριβωμένον την ιστορίαν ενός λαού, ο οποίος επέτυχε με συνεχείς αγώνας, μετά από μακραίωνην δουλείαν, να κερδίση την ελευθερίαν του και να δημιουργήση εν νέον κράτος συμφώνως προς τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών του 19ου αιώνος, εποχήν της δημιουργίας της Νεωτέρας Ελλάδος. [...]

(από τον πρόλογο του Λάμπρου Ευταξία)