Βιβλίο
The Communal Mind and the Master Artifice

Helen Sullivan
Επιμέλεια: Άμυ Μιμς
Αθήνα
Στοχαστής
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 728
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-303-172-7
Βασική Βιβλιοθήκη / Ιδέες και Έργα 11
Σημειώσεις: Πρόλογος: Ευάγγελος Βενιζέλος.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-04-2011)
Περίληψη:

Τhis Comparative history of Spain and England is a unique synthesis of interdisciplinary fields -including Political Science, Anthropology, Sociology, Psychology and the Philosophy of Law. The author's fascinating account of the 16th century Wars of the Communities in Spain (1520-1522) is contrasted with the historical experience of 14th to 17th century England. The Spanish local communities were characteristic of Castille -with their deeply rooted traditions and communal ethic against unjust centralized power. On the contrary, in England, the all-powerful British Monarchy deliberately transformed the local traditions, in order to construct the classic "Anglo-Saxon" system of parliamentary representative government and capitalism. The author investigates this elaborate process of political and economic transformation with amazing documentation, coining her own evocative phrase: "THE MASTER ARTIFICE". Although this prophetic book was completed more than fifty years ago, its basic themes are more timely than ever. The present day phenomenon of globalization - viz., centralized power on a huge scale - and the ever-growing crisis of capitalism, make the historical conclusions of this work vital not only for scholars, but for everyone concerned with the future of humanity.
Despite the author's erudition, she also reveals an occasional touch of humour and a delightful approach to literature -with appropriate quotations or references from Shakespeare and Cervantes, Zola and Tolstoy, Dickens and many other literary creators.

Αυτή η συγκριτική ιστορία της Ισπανίας και της Αγγλίας αποτελεί μια μοναδική σύνθεση διεπιστημονικών πεδίων - συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επιστήμης, της Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Η εντυπωσιακή παρουσίαση από την συγγραφέα των Πολέμων των Κοινοτήτων στην Ισπανία, τον 16ο αιώνα (1520-1522) εξετάζεται σε αντιδιαστολή με την ιστορική εμπειρία της Αγγλίας κατά τον 14ο έως τον 17ο αιώνα.
Οι ισπανικές τοπικές κοινότητες υπήρξαν χαρακτηριστικό της Καστίλης -με τις βαθιά ριζωμένες τους παραδόσεις και κοινοτικά ήθη ενάντια στην κεντρική εξουσία. Αντίθετα, στην Αγγλία, η πανίσχυρη βρετανική μοναρχία εκουσίως αναμόρφωσε τις τοπικές παραδόσεις, ούτως ώστε να κατασκευάσει το κλασικό "αγγλοσαξονικό" σύστημα της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης που σταθερά υπηρετεί τον καπιταλισμό. Η συγγραφέας διερευνά αυτήν την πολύπλοκη διαδικασία του πολιτικού και οικονομικού μετασχηματισμού με εξαιρετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση και συνοψίζοντάς την αποφθεγματικά με την φράση "Τα τεχνάσματα της εξουσίας". Αν και αυτό το προφητικό βιβλίο ολοκληρώθηκε εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, οι βασικές του θεματικές είναι περισσότερο επίκαιρες από ποτέ. Το φαινόμενο των καιρών μας, η παγκοσμιοποίηση - δηλαδή η συγκεντροποίηση της εξουσίας σε τεράστια κλίμακα -και οι ολοένα και μεγαλύτερες ταλαντεύσεις του καπιταλισμού, καθιστούν τα ιστορικά συμπεράσματα αυτής της εργασίας ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τον ακαδημαϊκό, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το μέλλον της ανθρωπότητας. Εκτός από την πολυπλευρικότητα και την ευρυμάθεια, η συγγραφέας μας αποκαλύπτει, επίσης, μια καλή αίσθηση του χιούμορ και μια απολαυστική προσέγγιση της λογοτεχνίας -με τις κατάλληλες αναφορές ή παραπομπές από τον Σαίξπηρ και τον Θερβάντες, έως τον Ζολά, τον Τολστόι και τον Ντίκενς, όπως και πλήθος άλλων δημιουργών.

Το βιβλίο της "The Communal Mind and the Master Artifice" εκδίδεται από τον "Στοχαστή" για πρώτη φορά παγκοσμίως, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, χωρίς περικοπές ή συντμήσεις.