Βιβλίο
Το σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2008

Πρόδρομος Δαγτόγλου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 7
2009
σ. 118
ISBN: 978-960-15-2287-6
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 15.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 18-12-2009)
Περίληψη:

Η κριτική αυτή έκδοση του Συντάγματος δεν περιορίζεται στην επανεκτύπωση τού κειμένου του, πού άλλωστε είναι ήδη δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τον Κώδικα Νόμων τού Νομικού Βήματος. Μία επιστημονικά υπεύθυνη έκδοση πρέπει να προσφέρει πολύ περισσότερα. Έτσι, για διευκόλυνση και περαιτέρω πληροφόρηση του αναγνώστη, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πρώτον: στην αρχή του κειμένου του Συντάγματος μια ανεπίσημη διάρθρωσή του, σε κάθε σελίδα κεφαλίδες και στην αρχή κάθε άρθρου έναν ανεπίσημο τίτλο. Δεύτερον, στο τέλος κάθε άρθρου παρατίθενται διεξοδικές υποσημειώσεις πού παραπέμπουν, αφενός, σε παραπλήσιες διατάξεις του Συντάγματος και στις συναφείς διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, και αφετέρου στους "θεσμικούς" και εκτελεστικούς του Συντάγματος νόμους. Έτσι ο αναγνώστης αποκτά μια κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα της βασικής νομοθεσίας της χώρας.