Βιβλίο
Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες
Από την ύλη των μαθηματικών του γυμνασίου

Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη
Βασίλης Σ. Τόγκας
Αθήνα
Σύγχρονη Πένα
Αριθμός Έκδοσης: 3
2008
σ. 351
ISBN: 978-960-7591-76-0
Διαγωνισμοί του Δημόσιου Τομέα και Τραπεζών
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-01-2010)
Περίληψη: