Βιβλίο
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
Μια προσέγγιση για στελέχη εκπαίδευσης και επαγγελματίες υγείας

Βασιλική Ιωαννίδη
Αθηνά Καλοκαιρινού - Αναγνωστοπούλου
Αθήνα
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 96
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-452-089-3
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 13.24€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 21-01-2010)
Περίληψη:

Πεμπτουσία ζωής, όπως αυτή μεταφράζεται μέσα από ακαδημαϊκές συναντήσεις και προσωπικές επιλογές, αποτελεί η εύχρηστη και εξαιρετικά χρήσιμη έκδοσή μας. Το βιβλίο αποβλέπει στην υποστήριξη εκπαιδευτών με την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην ενίσχυση των εκπαιδευομένων με διδακτικές πρακτικές.

Το συγκεκριμένο πόνημα που κυκλοφορεί από τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία, μέσα από τη διαπραγμάτευση ειδικών παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων, για μια ουσιαστική διασύνδεση εκπαιδευτικών πρακτικών και κοινωνικών θεσμών, φορέων και οργανισμών υγείας και εκπαίδευσης, π.χ. σχολεία, κέντρα και υπηρεσίες υγείας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα διά βίου εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής κ.λπ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται ως μια προσπάθεια μύησης και εξοικείωσης σπουδαστών, φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, μελλοντικών στελεχών εκπαίδευσης και επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών στο πλαίσιο διά βίου εκπαίδευσης, αλλά και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. Πρόκειται για μια εναλλακτική επιστημονική πρόταση, η οποία συμβάλλει στην προαγωγή τού γνωστικού πεδίου τής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μέσα από:
- τη σύνδεση εκπαιδευτικής θεωρίας και διδακτικής πράξης,
- τη διασύνδεση εκπαιδευτικών πρακτικών και κοινωνικών θεσμών που φέρουν ως άξονες αναφοράς τους την παιδεία και την υγεία,
- την εκπαιδευτική παρέμβαση όχι μόνο στο χώρο του σχολείου, αλλά και στο πλαίσιο υπηρεσιών υγείας και φορέων κοινωνικής πρόνοιας,
- την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς και στελέχη υγείας,
- τη συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση ως ανθρώπινη στρατηγική στη βιώσιμη ανάπτυξη/αειφορία.

Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για στελέχη εκπαίδευσης, επαγγελματίες υγείας και κάθε ενδιαφερόμενο για την ειδική αγωγή.