Βιβλίο
Νεοελληνική γλώσσα: δομή και λειτουργία της
ΑΣΕΠ: Διαγωνισμοί του δημοσίου

Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη
Αθήνα
Σύγχρονη Πένα
Αριθμός Έκδοσης: 3
2007
σ. 272
ISBN: 978-960-7591-32-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 22.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-01-2010)
Περίληψη: