Βιβλίο
Σχολιασμένες απαντήσεις αγγλικής γλώσσας διαγωνισμού 2005
ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης
Αθήνα
Σύγχρονη Πένα
Αριθμός Έκδοσης: 2
2005
σ. 127
ISBN: 978-960-7591-45-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 21.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-01-2010)
Περίληψη: