Βιβλίο
Αντώνης Μπριλλάκης: Διαδρομές και αναζητήσεις της Αριστεράς μετά τον εμφύλιο
Επιλογή κειμένων, βιογραφικό σχεδίασμα

Αντώνης Μπριλλάκης
Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Επιμέλεια: Ευδοκία Ολυμπίτου
Αθήνα
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 349
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-14-2068-4
Δοκίμιο
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.32€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 26-01-2010)
Περίληψη:

Το τέλος του εµφυλίου πολέµου βρήκε την οργανωµένη εγχώρια Αριστερά απολύτως εξουθενωµένη και τον λαό της αποκλεισµένο, επιτηρούµενο και διωκόµενο. Στις σκέψεις και τις συµπεριφορές των νικητών κυριαρχούσε η επιθυµία του κοινωνικού και πολιτικού εξοβελισµού µιας ενοχλητικής Αριστεράς, η οποία ανδρώθηκε τη δεκαετία του '40 και µε το χειραφετητικό της πρόταγµα διατάραξε τις ισορροπίες του παρελθόντος.

Η γρήγορη ανασύνταξη της Αριστεράς, κάτω από αυτές τις άκρως αντίξοες συνθήκες, αποτέλεσε ένα µοναδικό, σε διεθνές επίπεδο, επίτευγµα, συλλογικό έργο χιλιάδων αγωνιστών, λιγότερο ή περισσότερο γνωστών. Ιδιαίτερη πρωταγωνιστική θέση µεταξύ αυτών κατέχει ο Αντώνης Μπριλλάκης, ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του µε την ταραγµένη ιστορία της Αριστεράς, τις καλές και µελανές της στιγµές, τις αντιφάσεις, τις συγκρούσεις, τις νίκες και τις ήττες της.

Η παρούσα έκδοση βασίζεται στο αρχείο του Αντώνη Μπριλλάκη που απόκειται ταξινομημένο στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής ιστορίας (ΑΣΚΙ). Αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες. Η πρώτη περιέχει ένα σχεδίασµα βιογραφίας και σηµειώµατα που γράφτηκαν για τον πολιτικό βίο του Αντώνη Μπριλλάκη, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει κείµενα που συνέταξε ο ίδιος. Πρόκειται για αδηµοσίευτα και δηµοσιευµένα άρθρα, κείµενα οµιλιών, πολιτικών αναλύσεων και παρεµβάσεων σε θέµατα επικαιρότητας από τη νεανική αντιστασιακή του δράση και την ΕΠΟΝ, από την εποχή της ΕΔΑ, από τη δράση του Πατριωτικού Μετώπου (ΠΑΜ) κατά τα χρόνια της δικτατορίας, καθώς και αποτυπώσεις της πολιτικής του δράσης από τη Μεταπολίτευση µέχρι τον θάνατό του το 1994. Η κατάταξή τους είναι χρονολογική και θεµατική, ενώ η επιλογή τους υπακούει σε δύο βασικά κριτήρια: στην παρουσίαση της πολιτικής σκέψης του προσώπου αλλά και στην ανάδειξη ενός αριστερού προβληµατισµού σε σηµαντικές στιγµές της µακράς αυτής ιστορικής περιόδου.