Βιβλίο
Εμπορικός κώδικας
Βασική εμπορική νομοθεσία

Επιμέλεια: Νικόλαος Κ. Ρόκας
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2010
σ. 1037
ISBN: 978-960-15-2304-0
Εξαντλημένο
Τιμή: 45.87€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 02-02-2010)
Περίληψη:

Η παρουσιαζόμενη συλλογή εμπορικής νομοθεσίας απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φοιτητές της Νομικής και εκδόθηκε ύστερα από προτροπή τους. Πράγματι μόνη η μελέτη των συγγραμμάτων χωρίς, παράλληλα, την αναδρομή στους ισχύοντες κανόνες δικαίου καθιστά τη γνώση ελλιπή και πλημμελή. Η επιλογή των νομοθετημάτων έλαβε βασικά υπόψη την ύλη του εμπορικού δικαίου , η οποία διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα βασικά νομοθετήματα της εμπορικής νομοθεσίας, παρά τη μεγάλη έκταση ορισμένων από αυτά και το λεπτομερειακό των ρυθμίσεών τους, παρατίθενται αυτούσια, έτσι ώστε να είναι χρήσιμα και για τον μελλοντικό εφαρμοστή του δικαίου. Ως προς άλλα νομοθετήματα επελέγησαν εκείνα ή διατάξεις από αυτά που είναι χρήσιμες για τον σπουδαστή του δικαίου. Στην έκδοση αυτή έχει ληφθεί υπόψη η νομοθεσία που έχει δημοσιευθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2009.