Βιβλίο
Η κοινοπρακτική σύμβαση στον κατασκευαστικό τομέα (consortium)

Ευάγγελος Πουρνάρας
Ευθύνη Σειράς: Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 396
ISBN: 978-960-15-2288-3
Πραγματείες Αστικού Δικαίου 11
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.76€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-02-2010)
Περίληψη:

Η ευρεία διάδοση των κοινοπρακτικών συμπράξεων στον κατασκευαστικό κλάδο σε συνδυασμό με τα προβλήματα ευθύνης που ανακύπτουν κατά τη συναλλακτική τους δραστηριοποίηση καθώς και η έλλειψη συστηματικής μονογραφικής μελέτης στην ελληνική νομική βιβλιογραφία αποτέλεσαν την αφορμή για την ενασχόληση του συγγραφέα με το θέμα αυτό.