Βιβλίο
International Mechanisms Protecting Human Rights
Texts, comments and case law

Paroula Naskou - Perraki
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 654
ISBN: 978-960-15-2042-1
Δημοσιεύματα Έδρας Unesco 4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 71.33€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 12-03-2010)
Περίληψη: