Βιβλίο
Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο ΙΙΙ

Κατερίνα Κορρέ - Ζωγράφου
Αθήνα
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
Κυκλοφορεί
Τιμή: 65.93€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 15-03-2010)
Περίληψη: