Βιβλίο
Οι εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων
Μελέτη τραπεζικού διεθνούς δικαίου


Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2009
σ. 352
ISBN: 978-960-272-572-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη: