Βιβλίο
Συμβάσεις διανομής
Υποδείγματα συμβάσεων με σχόλια και παρατηρήσεις

Συλλογικό έργο
Μάνθα Βαρελά
Δημήτριος Β. Κουτσούκης
Δημήτριος Κωστάκης
Γεώργιος Μπαμπέτας
Ευθύνη Σειράς: Ευάγγελος Περάκης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2009
σ. 256
ISBN: 978-960-272-633-4
Συμβάσεις περί την Επιχείρηση 1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη: