Βιβλίο
Ιστορία του Σουλλίου
Περιέχουσα την χρονολογίαν αυτού, τας προς τους Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τας προς τον Αλή Πασά Σατράπην της Ηπείρου

Χριστόφορος Περραιβός
Επιμέλεια: Νίκος Ασημακόπουλος
Αθήνα
Βεργίνα
2009
σ. 174
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-8280-65-6
Σημειώσεις: Η παρούσα έκδοση είναι πιστή ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης του 1857. Διατηρείται η γλώσσα και η ορθογραφία του πρωτότυπου.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.26€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 08-04-2010)
Περίληψη:

Διάφοροι ομογενείς μ' επαρακίνησαν πολλάκις να δευτεροτυπώσω την ιστορίαν του Σουλλίου, και Πάργας, διότι κατέστη σπάνια· και η παρακίνησις αυτών μ' εφάνη πατριωτική, και η έκδοσις αναγκαία, ουχί τόσον δια την σπανιότητα της ιστορίας, όσον δια τινας ελλείψεις προκυψάσας εκ των ρηθησομένων περιστάσεων.

Τα κύρια της παρούσης ιστορίας αντικείμενα υπάρχουσι το Σούλλι, η Πάργα, και ο Αλή Πασάς· εις των δύω πρώτων τα τελευταία συμβάντα και αυτόπτης, και συνεργός φανερός, και μυστικός εχρημάτισα καθ' όλην αυτών την διάρκειαν, του δε τρίτου, του Αλή Πασά, εκτός της γνώσεως των φανερών αυτού πράξεων, μ' εγνωστοποιούντο προς τούτοις και τα μυστικά του σχέδια δια τινων αλληγορικών σημείων παρά των πρώτων γραμματέων, και συμβούλων του, Μάνθου Οικονόμου, Αθανασίου Ψαλλίδα διδασκάλου των Ιωαννίνων, και Στεφάνου Δούκα· ούτοι μέλη χρηματίσαντες της πρώτης εταιρίας, του Ρήγα Φερραίου, δεν ηρνήθησαν την υπόσχεσίν των· [...]

(από το σημείωμα του εκδότη)