Βιβλίο
Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση
Παιδαγωγικές, μαθησιακές και εμψυχωτικές προσεγγίσεις

Επιμέλεια: Μαρία Μουμουλίδου
Επιμέλεια: Γαλήνη Ρεκαλίδου
Συλλογικό έργο
Γαλήνη Ρεκαλίδου
Αθανάσιος Γκότοβος
Ιωάννης Χ. Καμαριανός
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Μαρία Μουμουλίδου
Κώστας Χρυσαφίδης
Μπιρμπίλη Μαρία
Ειρήνη Σιβροπούλου
Αργύρης Κυρίδης
Μαρία Σφυρόερα
Κωνσταντίνος Μπακιρτζής
Βάσω Παπαδιώτη - Αθανασίου
Λεωνίδας Σωτηρόπουλος
Ευθύνη Σειράς: Κώστας Χρυσαφίδης
Αθήνα
Τυπωθήτω
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 226
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-402-372-1
Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Καινοτομίες: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις 4
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κώστας Χρυσαφίδης
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 13-07-2011)
Περίληψη:

Οι μικρές ομάδες στην εκπαίδευση δεν είναι μια νέα ιδέα. Επανέρχεται δυναμικά σήμερα, στηριζόμενη σε νέα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, ενώ βρίσκει εφαρμογές -βιωματικού τύπου- σε εμψυχωτικές δράσεις, που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Η έννοια της μικρής ομάδας, προσεγγίζεται διεπιστημονικά. Το βιβλίο θα βοηθήσει την καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών και θα στηρίξει πολύπλευρα τους φοιτητές-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές και όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε μαθησιακές ή και εμψυχωτικές διαδικασίες, στις οποίες οι μικρές ομάδες κατέχουν κυρίαρχη θέση.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Γαλήνη Ρεκαλίδου: "Σχέσεις και ομαδοποιήσεις στη σχολική τάξη και οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών"
- Αθανάσιος Γκότοβος: "Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και συλλογικές ταυτότητες: η παιδαγωγική α ξία των θεωριών 'ενδυνάμωσης' της ταυτότητας"
- Γαλήνη Ρεκαλίδου: "Άτυπες κοινωνικές ομάδες στο σχολείο: σύνθεση, κριτήρια επιλογής και απόρριψης"
- Ιωάννης Καμαριανός: "Πολιτική και κοινωνική αγωγή ως συνεχές και βιωματικό παράδειγμα στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης"
- Κωνσταντίνος Πετρογιάννης: "Μια ομάδα τσιγγάνων μητέρων μιλά για το μέλλον των παιδιών τους: προσδοκίες και αναπτυξιακοί στόχοι"
- Μαρία Μουμουλίδου: "Η εργασία σε μικρές ομάδες και οι πολλαπλές της προσεγγίσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο"
- Κώστας Χρυσαφίδης: "Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Μια εκπαιδευτική στρατηγική με στόχο την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και την αναβάθμιση της γνώσης στο νηπιαγωγείο"
- Μαρία Μπιρμπίλη: "Επικοινωνία, αλληλεπίδραση και μάθηση στην προσχολική τάξη"
- Μαρία Μουμουλίδου: "Η εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Μια πρώτη αποτύπωση της εφαρμογής της στα νηπιαγωγεία του νομού Έβρου"
- Ειρήνη Σιβροπούλου - Αργύρης Κυρίδης: "Η επίδραση της μαθησιακής ομάδας στην κατανόηση της δομής των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας"
- Μαρία Σφυρόερα: "Αναπροσδιορίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή: η αναγκαιότητα μιας νέας συζήτησης για 'παλιά' θέματα"
- Κωνσταντίνος Μπακιρτζής: "Βιωματική μάθηση και εμψύχωση ή ο δάσκαλος-εμψυχωτής"
- Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου: "Η λειτουργία της ομάδας ως ένας τρόπος βιωματικής μάθησης"
- Λεωνίδας Σωτηρόπουλος: "Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει"