Βιβλίο
Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου
Ειδικές διαδικασίες

Γεώργιος Θ. Ράμμος
Νικολάου Κ. Κλαμαρή
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2010
σ. 348
ISBN: 978-960-15-2360-6
Α/Α Τόμου: 2
Σημειώσεις: τόμος 2γ'
Κυκλοφορεί
Τιμή: 37.53€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-05-2010)
Περίληψη: