Βιβλίο
Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου
Ασφαλιστικά μέτρα

Γεώργιος Θ. Ράμμος
Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2010
σ. 232
ISBN: 978-960-15-2357-6
Α/Α Τόμου: 3
Σημειώσεις: τόμος 3β΄
Κυκλοφορεί
Τιμή: 27.39€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-05-2010)
Περίληψη: