Βιβλίο
Διοικητική κινδύνων και ασφαλίσεις επιχειρήσεων

Μιλτιάδης Νεκτάριος
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 484
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-818-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 41.53€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 13-05-2010)
Περίληψη:

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στους φοιτητές των ασφαλιστικών και οικονομικών σχολών όσο και στα στελέχη επιχειρήσεων και έχει στόχο να τεκμηριώσει την αντίληψη ότι η διοικητική των κινδύνων αποτελεί απαραίτητη επιχειρησιακή διαδικασία για τη διατήρηση ή/και την αύξηση της αξίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η επιστήμη της διοικητικής των κινδύνων αναλύει τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η αξία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλισης ή της αντιστάθμισης των κινδύνων, καθώς και των άλλων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων. Τεκμηριώνεται η άποψη ότι η διοικητική των κινδύνων είναι ευρύτερη έννοια της ασφάλισης και ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν κάθε φορά τον άριστο συνδυασμό των διαθέσιμων μεθόδων διαχείρισης των κινδύνων, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουν το ειδικό βάρος των ασφαλιστικών εργαλείων.

Το βιβλίο έχει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους:
- Να παρουσιάσει τη γενική μεθοδολογία της διοικητικής των κινδύνων και να υπογραμμίσει το γεγονός ότι αυτό το γενικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση όλων των μορφών κινδύνων.
- Να αναλύσει τη βασική δομή και λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ασφαλιστικών αγορών και να τεκμηριώσει γιατί τα ασφαλιστήρια έχουν τη συγκεκριμένη μορφή για κάθε ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί των ασφαλιστικών αγορών.
- Να επικεντρωθεί σε ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων για διαχείριση κινδύνων και ασφάλιση και να περιγράψει με λεπτομέρειες τα ασφαλιστήρια για τα περιουσιακά στοιχεία και τις αστικές ευθύνες των επιχειρήσεων.
- Να ενισχύσει τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να σκέπτονται κριτικά και να αναπτύσσουν δικές τους πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των άπειρων προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων στις σύγχρονως επιχειρήσεις, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων με διεξοδική παρουσίαση των ασφαλιστηρίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και διακοπής εργασιών, των ασφαλίσεων μεταφορών, των θαλάσσιων ασφαλίσεων, των ασφαλίσεων μεγάλων έργων και των ασφαλίσεων αστικών ευθυνών προς πελάτες, τρίτους και μετόχους.