Βιβλίο
Θεωρία της λογοτεχνίας
Προβλήματα και προοπτικές

Επιμέλεια: Marc Angenot
Επιμέλεια: Jean Bessiére
Επιμέλεια: Douwe Fokkema
Επιμέλεια: Eva Kushner
Συλλογικό έργο
Marc Angenot
Jean Bessiére
Edmond Cros
Jonathan Culler
Douwe Fokkema
Michał Głowiński
Elrud Ibsch
Varga Aron Kibedi
Wladimir Krysinski
Eva Kushner
Jose Lambert
Pierre Laurette
Eleazar Meletinsky
Earl Miner
Patrice Pavis
Regine Robin
Hans-George Ruprecht
Jochen Schulte - Sasse

Mario Valdés
Jean Weisgerber
Μετάφραση: Τιτίκα Δημητρούλια
Ευθύνη Σειράς: Ζαχαρίας Σιαφλέκης
Αθήνα
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 633
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-01-1340-2
Γλώσσα πρωτοτύπου: γαλλικά
Τίτλος πρωτοτύπου: Théorie Littéraire
Σύγκριση και Θεωρία της Λογοτεχνίας 1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 39.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 13-07-2011)
Περίληψη:

Το έργο παρουσιάζει έναν απολογισμό των ερευνών στο πεδίο της θεωρίας της λογοτεχνίας. Εξετάζονται κομβικά ζητήματα στις έρευνες και τις συζητήσεις περί της λογοτεχνίας και της θεωρίας της, από την έννοια της ιστορίας της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικότητας ως την καθολικότητα και την συγκρισιμότητα σε λογοτεχνικό επίπεδο και από την ερμηνεία και την πρόσληψη ως το επιστημολογικό καθεστώς της λογοτεχνικής έρευνας και θεωρίας. Στόχος είναι να καταγραφούν τα επιστημολογικά και θεωρητικά προϋποτιθέμενα, οι ποικίλες μέθοδοι, τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που προσδιορίζουν τις διάφορες θέσεις και θεωρίες και, κυρίως, να αποτιμηθεί η επικαιρότητά τους και να σκιαγραφηθούν προοπτικές για το μέλλον. Εστιάζοντας στην τετράδα συγγραφέας - κείμενο - συγκείμενο - αναγνώστης, το βιβλίο εξετάζει μικροσκοπικά και μακροσκοπικά το λογοτεχνικό φαινόμενο, μέσα από τη συνομιλία που οι διάφορες θέσεις και θεωρίες αναπτύσσουν μεταξύ τους στη συγχρονία και τη διαχρονία και επιχειρεί έτσι να προσδώσει μια ολιστική εικόνα της λογοτεχνίας και της θεωρίας της, με βάση μια συγκριτική προσέγγισή της.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Marc Angenot, Jean Bessiere, Douwe Fokkema, Eva Kushner: "Λογοτεχνική θεωρία, θεωρίες της λογοτεχνίας"

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ταυτοποίηση και ταυτότητες του λογοτεχνικού γεγονότος
- Eleazar Meletinsky: "Κοινωνίες, πολιτισμοί και λογοτεχνικό γεγονός"
- Jonathan Culler: "Η λογοτεχνικότητα"
- Regine Robin: "Επέκταση και απροσδιοριστία της έννοιας της λογοτεχνίας"
- Pierre Laurette: "Καθολικότητα και συγκρισιμότητα"
- Hans-George Ruprecht: "Εικασίες και λογικοί συμπερασμοί: Οι καθολικές έννοιες της λογοτεχνίας"

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το λογοτεχνικό σύστημα
- Michal Glowinski: "Τα λογοτεχνικά είδη"
- Patrice Pavis: "Θεατρικές σπουδές"
- Eva Kushner: "Ιστορική διάρθρωση της λογοτεχνίας"
- Edmond Cros: "Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας"
- Jose Lampert: "Η μετάφραση"
- Earl Miner: "Διαπολιτισμικές συγκριτικές σπουδές"

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Κείμενο και λογοτεχνική επικοινωνία
- Mihaly Szegedy-Maszak: "Το κείμενο ως δομή και κατασκευή"
- Aron Kibedi Varga: "Ρητορική και παραγωγή του κειμένου"
- Wladimir Krysinski: ""Συγκρίσεως υποκείμενον": Ο αντίκτυπος του υποκειμένου στο λόγο"
- Elrud Ibsch: "Η λογοτεχνική πρόσληψη"

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Δρόμοι και τρόποι της κριτικής
- Mario Valdes: "Περί ερμηνείας"
- Jochen Schulte-Sasse: "Η αξιολόγηση στη λογοτεχνία"
- Jean Bessiere: "Λογοτεχνία και αναπαράσταση"
- Douwe Fokkema: "Επιστημολογικά ζητήματα"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- Jean Weisgerber: "Η συγκριτική ιστορία των λογοτεχνιών των ευρωπαϊκών γλωσσών"

Κριτικές - Παρουσιάσεις: