Βιβλίο
Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα

Νίκος Παρασκευόπουλος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 3
2010
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1997
σ. 350
ISBN: 978-960-445-543-0
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Από το χρόνο της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου αυτού έως σήμερα μεσολάβησαν πολλές και σημαντικές αλλαγές που αφορούσαν την ύλη του. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές ήταν τυπικές, όπως η ένταξη των σχετικών ρυθμίσεων σε ενιαίο Κώδικα (Ν. 3459/2006, Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά). Κάποιες άλλες όμως είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα. Αναφέρονται σε νέες σχετικές ρυθμίσεις, αλλά και στην εξέλιξη της νομολογίας.Αυτά τα νέα δεδομένα επιχειρεί να συνθέσει και να παρουσιάσει η νέα, Γ΄ έκδοση. Στο διαθέσιμο πλαίσιο σημειώνονται επίσης στοιχεία για τα νέα χαρακτηριστικά της διάδοσης, αλλά και της πολιτικής ανάσχεσης των ναρκωτικών.