Βιβλίο
Το ιωάννειο πρόβλημα
Συμβολή στη μελέτη της ιωάννειας γραμματείας

Βασίλειος Τζέρπος
Ευθύνη Σειράς: Ι. Καραβιδόπουλος
Ευθύνη Σειράς: Π. Βασιλειάδης
Ευθύνη Σειράς: Ι. Γαλάνης
Θεσσαλονίκη
Πουρναράς Π. Σ.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 584
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-242-412-4
Βιβλική Βιβλιοθήκη 43
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 31.95€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 25-05-2010)
Περίληψη:

Το "ιωάννειο πρόβλημα", το πρόβλημα δηλ. της ταυτότητας του συγγραφέα, του τόπου, του χρόνου και των συνθηκών συγγραφής των λεγόμενων ιωαννείων έργων της Καινής Διαθήκης, αποτελεί έως και σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα ζητήματα του επιστημονικού πεδίου της εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. [...]
Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αφ' ενός μεν ή όσο το δυνατόν αναλυτικότερη και πληρέστερη παρουσίαση και καταγραφή των σχετικών με τα συνιστώντα το ιωάννειο πρόβλημα ερωτήματα μαρτυριών της εκκλησιαστικής παραδόσεως, αφ' ετέρου δε η ερμηνευτική προσέγγιση και επεξεργασία των σχετικών με το ως άνω ζήτημα άμεσων μαρτυριών των ίδιων των ιωαννείων έργων της Καινής Διαθήκης, τ.έ. των ζητημάτων της ταυτότητας του μαθητή "ον ηγάπα ο Ιησούς" του Δ' Ευαγγελίου και του "πρεσβυτέρου" των Β' και Γ' Επιστολών Ιωάννου. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)