Βιβλίο
Τουρκία
Στη ρωγμή του χρόνου
Turkey

George Georgiou
Αθήνα
Apeiron Photos
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
ISBN: 978-960-9449-01-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.50€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-05-2010)
Περίληψη: