Βιβλίο
Δημόσιο δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης στην πράξη

Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 448
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-272-715-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 45.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη:

Στο ανά χείρας έργο έχουν επιλεγεί γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη νομική θεωρία και πράξη. Τη μεγαλύτερη πρόκληση για το νομικό συνιστά η δοκιμασία της θεωρίας στην πράξη σε επιστημονικά ζητήματα δυσεπίλυτα. Ο επιστημονικός νομικός λόγος προάγεται από το γνωμοδοτικό έργο. Ο καλούμενος να γνωμοδοτήσει δεν αποκλείεται να αρνηθεί να υποστηρίξει νομικές κατασκευές που δεν θεωρεί βάσιμες, επιδεικνύοντας στις περιπτώσεις αυτές ακαδημαϊκό ήθος και επιστημονική συνέπεια. Οι γνωμοδοτήσεις, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα βάσει μιας δικαστικής διαφοράς, έχουν ρόλο επικουρικό τόσο στο δικηγόρο όσο και στο δικαστή. Στις περισσότερες γνωμοδοτήσεις ανακύπτουν προβλήματα επιμέρους κλάδων δικαίου, όπως είναι τα αφορώντα το συνταγματικό, το ευρωπαϊκό κοινοτικό, το ειδικό διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, το δίκαιο των επιχειρήσεων. Οι γνωμοδοτήσεις αναδεικνύουν τη συνεισφορά της θεωρίας στην πράξη και εξασφαλίζουν την επίλυση πρωτότυπων ζητημάτων στην επίλυση των διαφορών.