Βιβλίο
Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ιωάννης Δ. Κεχράς
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2010
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1999
σ. 564
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-819-8
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 25-06-2010)
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση στοχεύει στην παρουσίαση μορφών και τρόπων εσωλογιστικής κοστολόγησης τόσο βιομηχανικών επιχειρήσεων όσο και επιχειρήσεων εμπορικών, παροχής υπηρεσιών, πρωτογενούς παραγωγής και εισαγωγών αγαθών από το εξωτερικό, καλύπτοντας το κενό που παρατηρείται στη σχετική βιβλιογραφία.

Η παρουσίαση των μορφών και των τρόπων κοστολόγησης σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων συνοδεύεται από την αντίστοιχη λογιστική τους απεικόνιση μέσα από την ομάδα 9 της αυτόνομης αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης. Το βιβλίο εμπλουτίστηκε παράλληλα με ένα νέο κεφάλαιο, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται το Σύστημα Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα (Activity Based Costing - A.B.C.) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με θεωρητικές αναλύσεις και παραδειγματικές πρακτικές εφαρμογές στους ακόλουθους κλάδους:

- στον ξενοδοχειακό κλάδο,
- στον κλάδο των μεταφορικών επιχειρήσεων
- στον κλάδο των ιατρικών-χημικών ερευνητικών εργαστηρίων.

Το βιβλίο απευθύνεται:
- Σε κοστολόγους και λογιστές κάθε κλάδου επιχείρησης.
- Σε οικονομολόγους που ασχολούνται με την ανάλυση των λειτουργιών και την παρακολούθηση του κόστους των φορέων.
- Σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα διοικητικού λογισμού των τομέων παραγωγής, διοίκησης, εμπορίας και πωλήσεων.
- Σε φοιτητές των πανεπιστημίων και ΤΕΙ που έχουν αντικείμενα σπουδών τους τον οικονομικό και λογιστικό κλάδο.