Βιβλίο
Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ιωάννης Βογινδρούκας
Επιμέλεια: Αρετή Οκαλίδου
Επιμέλεια: Σταυρούλα Σταυρακάκη
Nicola Botting
Γεωργία Ανδρέου
Παρασκευή Αγαπητού
Ιωάννης Βογινδρούκας
Μαρία Καμπανάρου
Αγγελική Ψαχούλια
Βασιλική Μαρκοπούλου
Andrew Radford
Μαρία Μαστροπαύλου
Καλλιόπη Κατσικά
Χριστίνα Φιλ. Παπαηλιού
Κάκια Πετεινού
Γιώργος Σπανούδης
Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος
Διαμάντω Φιλιππάτου
Γεώργιος Σιδερίδης
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Kristina Hansson
Μαρία Βλασσοπούλου
Ιωάννα Τσίπρα
Λ. Λεγάκη
Βασιλική Ρότσικα
Ελβίρα Μασούρα
Αρετή Οκαλίδου
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 390
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-458-262-4
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 28.27€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη:

Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζουν προβλήματα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώ�� η γλωσσική τους συμπεριφορά δεν είναι η αναμενόμενη για τη χρονολογική τους ηλικία. Τα προβλήματα αυτά συχνά δεν είναι επίκτητα, δηλ. δεν μπορούν να αποδοθούν σε επίκτητη βλάβη. Επιπλέον, αφορούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς παιδιών, ομιλητών μίας ή περισσοτέρων γλωσσών και ποικίλλουν σε σχέση με την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια. Ο κλινικός χαρακτηρισμός των προβλημάτων αυτών αποδίδεται με τον όρο "αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές". Τα τελευταία χρόνια, έχουν εκπονηθεί αρκετές έρευνες στον τομέα αυτό στην Ελλάδα.

Στον τόμο αυτό επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις για τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές σε ελληνόπουλα, προκειμένου να αναδυθούν χρήσιμα συμπεράσματα για περαιτέρω έρευνα, αλλά και για την κλινική πράξη. Ως εκ τούτου, οι ερευνητικές μελέτες του τόμου αυτού εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της γλωσσικής ανάπτυξης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές, σε γλωσσολογικές προσεγγίσεις για τις γλωσσικές διαταραχές, καθώς και σε τρόπους αντιμετώπισης των γλωσσικών προβλημάτων μέσω λογοθεραπευτικής αγωγής.

Περιέχονται τα κείμενα:

Γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών διαταραχών

- Nicola Botting, "Κοινωνική και συναισθηματική υγεία νεαρών ατόμων με ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ)
- Γεωργία Ανδρέου, Παρασκευή Αγαπητού, "Γλώσσα και έλλειψη προσοχής-υπερκινητικότητα: Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα"
- Ιωάννης Βογινδρούκας, "Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: Προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη"
- Μαρία Καμπανάρου, Αγγελική Ψαχούλια, Καλλιόπη Ματαράγκα, "Ανάκληση ρημάτων και ουσιαστικών σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή - πιλοτική μελέτη"
- Βασιλική Μαρκοπούλου, Andrew Radford, "Ο ρόλος της συντακτικής πολυπλοκότητας στην παραγωγή ερωτηματικών προτάσεων από ελληνόφωνα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή"
- Μαρία Μαστροπαύλου, Καλλιόπη Κατσικά, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή, "Δείκτες υπόταξης στην ΕΓΔ: Σύνδεσμοι και συμπληρωματικοί δείκτες"
- Χριστίνα Φιλ. Παπαηλιού, "Ο ρόλος των γονίδιων στην τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική ανάπτυξη: το παράδειγμα του συνδρόμου Williams - Beuren"
- Κάκια Πετεινού, "Πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση - γλωσσικά χαρακτηριστικά και ερευνητικά δεδομένα"
- Γιώργος Σπανούδης, Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος, Δημήτριος Νατσόπουλος, "Γραμματικές και σημασιολογικές διαταραχές των παιδιών με ειδική γλωσσική διαταραχή"
- Διαμάντω Φιλιππάτου, Γεώργιος Σιδερίδης, Παναγιώτα Δημητροπούλου, "Γνωστικό και γλωσσικό προφίλ μαθητών με ειδική γλωσσική διαταραχή: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης"

Κλινικές Προσεγγίσεις - Μέθοδοι Παρέμβασης

- Kristina Hansson, "Μελέτες για τη γραμματική και την αλληλεπίδραση στα σουηδόφωνα παιδιά με ΕΓΔ: Θεραπευτικές συνέπειες"
- Μ. Βλασσοπούλου, Ι. Τσίπρα, Λ. Λεγάκη, Β. Ρότσικα, "Πρόγραμμα πρώιμης αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές"
- Ελβίρα Μασούρα, "Εργαζόμενη μνήμη: Μπορεί να εργαστεί πιο σκληρά;"
- Αρετή Οκαλίδου, "Μία διαχρονική μελέτη της ανάπτυξης της ομιλίας σε παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα"
- Σταυρούλα Σταυρακάκη, "Μέθοδοι γλωσσικής παρέμβασης στην ειδική γλωσσική διαταραχή: Νευρογνωστική προσέγγιση και πρόταση εφαρμογής"