Βιβλίο
Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση
Δομές, θεσμοί και πολιτικές

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Νίκος Παπαδάκης
Επιμέλεια: Μάνος Σπυριδάκης
Χριστίνα Καρακιουλάφη
Κώστας Δημουλάς
Σάββας Ρομπόλης
Βάλια Αρανίτου
Φωτεινή Ασδεράκη
Μανόλης Αλεξάκης
Νίκος Παπαδάκης
Αθανάσιος Κυριαζής
Γιώργος Σταμέλος
Σήφης Μπουζάκης
Προκόπης Πανδής
Ηλίας Πεχλιβανίδης
Κώστας Μανασάκης
Μανώλης Πετράκης
Μάνος Παπάζογλου
Μαριάννα Κανδεράκη
Δημήτρης Κοτρόγιαννος
Γιώργος Ξ. Καλαντζής
Μαρία Βλαχάδη
Γιώργος Παπακωνσταντής
Γιώργος Δημητριάδης
Νίκος Φωτόπουλος
Αργύρης Κυρίδης
Ευθύνη Σειράς: Νίκος Παπαδάκης
Αθήνα
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 480
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-08-0519-2
Ανθρώπινοι Πόροι και Δημόσιες Πολιτικές
Σημειώσεις: Πρόλογος: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Εισαγωγή: Νίκος Παπαδάκης, Μάνος Σπυριδάκης.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.43€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-06-2011)
Περίληψη:

Ο ανά χείρας τόμος αναζητά τους όρους (ανα)συγκρότησης της σχέσης απασχόλησης και κατάρτισης ειδικά την τελευταία δεκαετία (με έμφαση στην ελληνική περίπτωση). Πρόκειται για μια πολυπρισματική, διεπιστημονική προσέγγιση στις βασικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της ανεργίας, στη Δια Βίου Μάθηση και στις θεσμικές, πολιτικές και επιχειρησιακές παραμέτρους αυτών των συσχετίσεων.

23 διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δομές των Κοινωνικών Εταίρων και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με 16 εμπειρικά και θεωρητικά θεμελιωμένες μελέτες, συμβάλλουν σε ένα εγχείρημα αναδιάταξης ερωτημάτων και διερεύνησης επισκέψιμων όψεων μιας απολύτως πολυσύνθετης σχέσης, δίνοντας στο όλο αυτό εγχείρημα τον απαραίτητο πληροφοριακό και ερμηνευτικό πλουραλισμό. Και, κυρίως, επαναθεμελιώνουν την ανάγκη για ισχυρότερη συσχέτιση εμπειρικών ευρημάτων, θεωρητικών αναζητήσεων και μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων.

Περιέχονται τα κείμενα:

Πρόλογος: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Εισαγωγή: Νίκος Παπαδάκης & Μάνος Σπυριδάκης: "Αγορά εργασίας, κατάρτιση και απασχόληση:
Μια διακυβεύσιμη σχέση, μια επίμονη μεταρρυθμιστική προτεραιότητα"

Μέρος Ι: Η απασχόληση και οι στρατηγικές ενίσχυσής της: τάσεις και εγχειρήματα
1. Χριστίνα Καρακιουλάφη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Η ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας"
2. Κώστας Δημουλάς & Σάββας Ρομπόλης (Πάντειο Πανεπιστήμιο & ΙΝΕ/ΓΣΕΕ): "Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, οι κοινωνικές εταιρικές σχέσεις και ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών"
3. Βάλια Αρανίτου (ΕΣΕΕ & Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Flexicurity: Μια νέα ιδέα με μια πολύ παλιά ιστορία"
4. Φωτεινή Ασδεράκη (Πανεπιστήμιο Πειραιά): "Η διαδικασία της Bologna και ο στόχος της ενίσχυσης της απασχόλησης"
5. Μανόλης Αλεξάκης & Νίκος Παπαδάκης (Δήμος Ηρακλείου & Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Απασχόληση, κατάρτιση και ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο: Είναι μια άλλη στρατηγική εφικτή; Η "βιογραφία" ενός εγχειρήματος"

Μέρος II: Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Δεξιότητες: Μεταξύ ενσωμάτωσης και απασχολησιμότητας
6. Αθανάσιος Κυριαζής (Πανεπιστήμιο Πειραιά): "Ανώτατη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: Προκλήσεις και προοπτικές"
7. Γιώργος Σταμέλος (Πανεπιστήμιο Πατρών): "Κοινωνία της γνώσης και Δια Βίου Μάθηση: αντιφάσεις και αδιέξοδα. Ή η πορεία προς την κοινωνική έκρηξη"
8. Νίκος Παπαδάκης, Σήφης Μπουζάκης & Προκοπής Πανδής (Πανεπιστήμιο Κρήτης & Πανεπιστήμιο Πατρών): "Διαστάσεις και προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση πριν και μετά το 2010"
9. Ηλίας Πεχλιβανίδης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης): "Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές"

Μέρος III : Επιμέρους όψεις και εκφάνσεις της σχέσης οικονομίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενσωμάτωσης
10. Κώστας Μανασάκης & Μανώλης Πετράκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Ενδογενής τεχνολογική πολιτική και εργασιακές σχέσεις: προσέγγιση υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας"
11. Μάνος Παπάζογλου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου): "Ανώτατη εκπαίδευση, οικονομία και δεξιότητες. Μία δύσκολη σχέση (;)"
12. Μαριάννα Κανδεράκη & Δημήτρης Κοτρόγιαννος (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Εκπαιδευτικό σύστημα και επιμόρφωση"
13. Γιώργος Ξ. Καλαντζής (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Εθνική ανταγωνιστικότητα και εκπαιδευτικό σύστημα: η εκπαιδευτική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης"
14. Μαρία Βλαχάδη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Διαχρονική εξέλιξη του νομικού καθεστώτος παραμονής και εργασίας των μεταναστών: Η περίπτωση της Ελλάδας"
15. Γιώργος Παπακωνσταντής (ΑΤΕΙ Κρήτης): "Η πρόσληψη και η εκπαίδευση των αστυνομικών στην Ελλάδα ως έκφραση πολιτικών απασχόλησης και αστυνόμευσης"
16. Γιώργος Δημητριάδης, Νίκος Φωτόπουλος & Αργύρης Κυρίδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ): "Αποκέντρωση και εκπαίδευση".