Βιβλίο
Οικολογική διαχείριση κτηρίων, οικισμών και πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αγησίλαος Οικονόμου
Ρόιδω Μητούλα
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
σ. 360
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-845-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.14€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 12-10-2010)
Περίληψη:

Στις σελίδες του βιβλίου αναπτύσσονται όλες οι προϋποθέσεις της οικολογικής δόμησης και οι δυνατότητες για αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος.

Στο βιβλίο με τίτλο "Οικολογική Διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" καταγράφεται η καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον από τις ανθρώπινες ενέργειες. Υπογραμμίζεται ότι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να βάλει τη φύση στην υπηρεσία του, έθιξε την ισορροπία της, προκαλώντας σοβαρότατες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφές. Επεδίωξε την ανάπτυξη και δεν έλαβε υπόψη του τη "βιώσιμη ανάπτυξη". Η αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων από μη ανανεώσιμες πηγές, η κακή χρήση απορριμμάτων, η κοπή και εξαφάνιση δένδρων και δασών, η κατασπατάληση και ρύπανση των υδάτων, οι πυρκαγιές και πολλά άλλα, καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος δεν εκτίμησε την αξία της φύσης και δεν τη σεβάστηκε στην πορεία για την ανάπτυξή του. Τα παραπάνω αναπτύσσονται στα κεφάλαια του βιβλίου και η κατεύθυνση που δίνεται ορίζεται από την προσπάθεια ανάδειξης των βασικών θεμάτων που αφορούν στον περιβαλλοντικό και οικολογικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα βιωσιμότητας των κτηρίων, των οικισμών και των πόλεων. Οι συγγραφείς δίνουν μεγάλη σημασία στον όρο "πόλεις", αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη υποβάθμιση σήμερα εμφανίζεται στο αστικό περιβάλλον, δηλαδή στο σύγχρονο ανθρωποποίητο περιβάλλον.

Το βιβλίο αντιμετωπίζει με μεγάλη πληρότητα το αντικείμενό του και είναι το πλέον επικαιροποιημένο στα θέματα τα σχετικά με την Οικολογική Διαχείριση των δομημένων περιοχών, ιδιαίτερα στο 2ο Μέρος, το σχετικό με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Απευθύνεται σε ερευνητές σχετικούς με τα θέματα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε επαγγελματίες και διαχειριστές των θεμάτων της αστικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης. Τέλος, είναι μία πηγή ενημέρωσης για τους πολίτες, καθώς η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, απασχολεί πλέον έντονα τον οποιοδήποτε.

(Ιωσήφ Στεφάνου, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας Ε.Μ.Π.)

Κριτικές - Παρουσιάσεις: