Βιβλίο
Μελέτες για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Επιμέλεια: Ηλίας Τζαβαλής
Αθήνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 683
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-9443-05-0
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.47€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-10-2010)
Περίληψη:

Ο τόμος αυτός αποτελεί μια έκδοση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του. Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στον τόμο έχουν υποβληθεί σε διαδικασία κρίσης, χρησιμοποιώντας ανώνυμους κριτές. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα του βιβλίου:
- "Νομισματική πολιτική και τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: 1950-2000" - Κορλίρας Παναγιώτης
- "Σύγκλιση επιτοκίων και διαχείριση διαθεσίμων κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ 1994-2000"- Χριστοδουλάκης Νικόλαος
- "Ανάλυση της δομής και λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος" - Λεκκός Ηλίας, Στάγγελ Ειρήνη και Πανδής Νικόλαος
- Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων χρεογράφων των ελληνικών τραπεζών και η συνεισφορά της υπεραξίας που αυτά καταγράφουν στα κέρδη των τραπεζικών ομίλων"- Λιάπης Κωνσταντίνος
- "Εξελίξεις στη μόχλευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο 1993-2007"- Παγκράτης Σπυρίδων
- "Επέκταση και αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών στη νοτιοανατολική Ευρώπη" -Κουτσομανώλη-Φιλιππάκη Αναστασία, Σταϊκούρας Χρήστος και Τριαντόπουλος Χρήστος
- "Οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια (2002-2007): Κερδοφορία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα"- Στούμπος Γεώργιος, Καλύβας Λάμπρος και Τσικριπής Ιωάννης

Ενότητα II: Αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα
- "Κίνδυνος και αποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών" - Αγγελίδης Τιμόθεος και Τεσσαρομάτης Νικόλαος
- "Θέματα αποτελεσματικότητας στις διασυνδέσεις μεγάλων κεφαλαιαγορών και της ελληνικής αγοράς"- Αλεξάκης Παναγιώτης και Αλεξάκης Χρήστος
- "Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που στηρίζονται σε προβλέψεις της σπρεντ των επιτοκίων"- Βρόντος Ιωάννης, Μελιγκοτσίδου Αονκία και Τζαβαλής Ηλίας
- "Αμερόληπτες εκτιμήσεις συστηματικού κινδύνου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών"- Μηλιώνης Αλέξανδρος
- "Εξελικτικοί αλγόριθμοι στην αποτύπωση χρηματιστηριακών δεικτών"- Δούμπος Μιχαήλ, Κονσολάκη Ευαγγελία και Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
- "Υποδείγματα εκτίμησης VaR (αξίας σε διακινδύνευση) πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008" - Ντεγιαννάκης Σταύρος, Λειβαδά Αλεξάνδρα και Κανδηλώρου Ελένη
- "Αξιολόγηση της επίδοσης των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων με την χρήση της μεθόδου περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων" - Μπαμπαλός Βασίλειος και Φίλιππας Νικόλαος
- "Η εκτίμηση των προτιμήσεων των επενδυτών με την χρήση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η περίπτωση του δείκτη FTSE ΑSΕ 20" - Ρομπόλης Λεωνίδας
- "Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης όταν οι υποκείμενοι τίτλοι ακολουθούν διακριτές κατανομές" - Τοπάλογλου Νικόλαος
- "Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της αγοράς όψεως και της αγοράς παραγώγων"- Καραθανάσης Γεώργιος και Σόγιακας Βασίλειος
- "Χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων" - Φράγκος Νικόλαος, Γιαννακόπουλος Αθανάσιος και Βρόντος Σπυρίδων
- "Οικονομική μεγέθυνση και ο κλάδος των ακινήτων στην Ελλάδα" - Βλάμης Πρόδρομος, Καραγιάννης Στυλιανός και Μπένος Νικόλαος

Ενότητα III: Ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
- "Ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς: Η θεωρία και η γένεση της εποπτείας στην Ελλάδα 1996-2004"
- Θωμαδάκης Σταύρος ·
- "Η συμβολή του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών στην πρόσφατη κρίση και προτάσεις αναμόρφωσής του" - Γεωργούτσος Δημήτριος
- "Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εισηγμένων επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση" -
Γεωργόπουλος Ευάγγελος και Μπένος Αλέξανδρος
- "Παράγοντες που επιδρούν στην επιβίωση των δημοσίων εγγραφών στο ΧΑ: Μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση" - Συριόπουλος Κωνσταντίνος και Λαλούντας Διονύσιος
- "Τα τεκμαιρόμενα διαθέσιμα του ταμείου εγγύησης καταθέσεων ως εφαρμογή της θεωρίας των ενδεχομένων απαιτήσεων" - Επίσκοπος Αθανάσιος
- "Η αντίδραση της αγοράς σε συναλλαγές προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες: Συμπεράσματα από το Χρηματιστήριο Αθηνών" - Λελεδάκης Γεώργιος, Ευθυμίου Βασίλειος, Κοντοπούλου Καλλιρρόη και Νεραντζίδης Μιχαήλ.