Βιβλίο
Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας

Ευστάθιος Ε. Βασιλείου
Αθήνα
Συμμετρία
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 304
ISBN: 978-960-266-245-8
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.32€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 26-01-2017)
Περίληψη:

Περιεχόμενα:
- Συσχετισμένα και προβολικά επίπεδα
- Οι συγγραμμικότητες ενός επιπέδου
- Το πραγματικό προβολικό επίπεδο P2
- Προβολικά επίπεδα Desargues
- Προβολικά επίπεδα του Πάππου
- Προβολικά επίπεδα και διαιρετικοί δακτύλιοι
- Αρμονικές τετράδες και κωνικές