Βιβλίο
Η κεφαλαιαγορά
Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις

Συλλογικό έργο
Ιωάννης Κ. Ρόκας
Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Ε. Ματθαίου
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 832
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-272-755-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 60.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη:

Το παρόν πόνημα σχετικά με την κεφαλαιαγορά αποτελεί μια πλήρη συλλογή των βασικών νομοθετημάτων της κεφαλαιαγοράς τόσο αυτών που σχετίζονται με την προστασία της κεφαλαιαγοράς, όσο και αυτών που αναφέρονται στους συμμετέχοντες της αγοράς αυτής. Σε μια προσπάθεια συστηματικής κατάταξης της ύλης προτιμήθηκε η ένταξη των διατάξεων που αφορούν στην κεφαλαιαγορά σε θεματικές οι οποίες παρουσιάζουν έναν βαθμό ομοιογένειας.