Βιβλίο
Μεθοδολογία ανάλυσης πηγών
Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ' λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Κατερίνα Πάπαρη
Αθήνα
Σαββάλας
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 319
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-493-024-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.70€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 30-04-2013)
Περίληψη:

Περιέχει:
- Επεξεργασία των πηγών του σχολικού βιβλίου
- Παραδείγματα με επιπλέον ιστορικές πηγές

Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι, βεβαίως, να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος της Ιστορίας της Γ' λυκείου. Πρωταρχικός, όμως, στόχος του είναι να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σημασία των ιστορικών πηγών και τη σημασία της μελέτης της Ιστορίας σήμερα, συνειδητοποιώντας μέσα σε αυτή τη διερευνητική διαδικασία ότι και οι ίδιοι είναι κοινωνοί και φορείς της ιστορικής πραγματικότητας. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση αυτών των επιδιώξεων το βιβλίο εστιάζει σε τρία ζητήματα που αποτελούν και τον βασικό κορμό του:
- Στην κατάρτιση ενός στοιχειώδους και όσο το δυνατόν πληρέστερου θεωρητικού πλαισίου που να απαντά σε ερωτήματα για τη σημασία, την προσέγγιση, την επεξεργασία και την ανάλυση των ιστορικών πηγών.
- Στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου ειδικότερα στις ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου. Η ανάλυση των ιστορικών πηγών γίνεται εκ παραλλήλου με την ιστορική αφήγηση, προκειμένου να καταστεί πιο ευκρινής και σαφής ο συλλογισμός που ακολουθούμε στην ανάλυση των πηγών.
- Στην παράθεση συνδυαστικών ερωτήσεων που καλύπτουν ζητήματα της περιόδου 1830?1930 με στόχο τη διευκόλυνση της εμπέδωσης της ιστορικής αφήγησης.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρήθηκε εξίσου χρήσιμη η σύνταξη ενός Γλωσσαρίου, στο τέλος του βιβλίου, στο οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες για σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που αναφέρονται στην ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου.