Άλλο
Spark 2: Interactive Whiteboard Software

Virginia Evans
Jenny Dooley
Αθήνα
Express Publishing
Αριθμός Έκδοσης: 2
2011
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-1-84974-691-5
Σημειώσεις: Level: Elementary.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 250.92€ Φ.Π.Α.: 23%
(Τελευταία Ενημέρωση: 09-02-2012)
Περίληψη:

Spark is a bright new three-level course designed for learners studying English at beginner to pre-intermediate level. Each level consists of 8 modules and is designed to be covered in 80 hours.

Key Features:

- theme-based units in modules
- variety of reading texts
- realistic everyday dialogue
- writing practice
- pronunciation sections
- listening and speaking skills
- Across Culture and Curricular Cut sections at the end of each module
- self-check sections
- songs and games
- ICT (Information Communications Technology) activities
- Interactive Whiteboard Software (IWB)