Βιβλίο
Το Δουκάτο του Αιγαίου
Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης (Νάξος - Αθήνα 2007)

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ν. Γ. Μοσχονάς
Επιμέλεια: Μ. - Γ. Λίλυ Στυλιανούδη
Αθήνα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 478
ISBN: 978-960-371-061-5
Διεθνή Συμπόσια 20
Σημειώσεις: Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών (isbn: 960-404-167-1).
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.24€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-12-2010)
Περίληψη: