Βιβλίο
Γραφή με το χέρι και πλαστογραφία
Τεχνικές και μηχανικά μέσα αποκάλυψης - Χημικές εξετάσεις μελανιού, χαρτιού - Χρονολόγηση μελανιού, χαρτιού

Κωνσταντίνος Βέννης
Επιμέλεια: Ελένη Βέννη
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 277
ISBN: 978-960-445-597-3
Α/Α Τόμου: 2
Αριθμός Τόμων: 2
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Στο δεύτερο τόμο γίνεται προσπάθεια να οπτικοποιηθούν περιπτώσεις πλαστογράφησης μέσω παραδειγμάτων που απασχόλησαν την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη μέσω των οποίων ξεσκεπάστηκαν απατεώνες.
Επίσης, σε αυτόν τον τόμο παρουσιάζονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος για την αποκάλυψη της γνησιότητας ή πλαστότητας ενός εγγράφου. Περαιτέρω παρουσιάζονται οι χημικές και μηχανικές εξετάσεις και τα μηχανήματα που υπάρχουν για τις διάφορες εξετάσεις μη καταστροφικές ή καταστροφικές του αμφισβητουμένου εγγράφου. Βεβαίως, ο δεύτερος τόμος δεν καλύπτει στην ολότητα τις επιστημονικές δυνατότητες ανίχνευσης της πλαστογραφίας, καλύπτει όμως πολλές τεχνικές που είναι σε εφαρμογή και παραθέτει ορισμένα είδη ανακαλύψεων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αποκάλυψη της πλαστογραφίας.