Βιβλίο
Constitutional Law in Greece

Philippos C. Spyropoulos
Theodore Fortsakis
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 392
ISBN: 978-960-15-2147-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 85.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-01-2011)
Περίληψη: