Βιβλίο
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές

Μιχάλης Κασσωτάκης
Αθήνα
Γρηγόρη
Αριθμός Έκδοσης: 2
2010
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1981
σ. 456
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-333-639-6
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εξαντλημένο
Τιμή: 25.49€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-02-2012)
Περίληψη:

[...] Λίγοι από τους σημερινούς εκπαιδευτικούς διαθέτουν ικανοποιητική θεωρητική κατάρτιση στο θέμα της αξιολόγησης των μαθητών. Ευτυχώς, έχει αρχίσει, τα τελευταία χρόνια, να διαφαίνεται και στη χώρα μας κάποια προσπάθεια για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών των Καθηγητικών Σχολών και των σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών όσο και των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών λειτουργών σε θέματα αξιολόγησης. Παράλληλα, έχουν κάμει την εμφάνισή τους διάφορα βιβλία και άρθρα, τα οποία πραγματεύονται θέματα σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης προσπάθειας για την ενημέρωση και τη συστηματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών τοποθετείται και η παρούσα εργασία. Αρχικός πυρήνας της υπήρξε μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι σχετικές παραδόσεις μας στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 1979-80.

Επιδίωξή μας κατά τη συγγραφή του βιβλίου αυτού στάθηκε η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τις μεθόδους, τα μέσα, τα προβλήματα και τις προοπτικές της αξιολόγησης των μαθητών. Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε όχι μόνο τη σύγχρονη σχετική μεθοδολογία αλλά και το παραδοσιακό σύστημα εξέτασης και βαθμολογίας των διδασκομένων. Αναλύουμε τόσο τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του όσο και τα θετικά του στοιχεία. Εξετάζουμε, ακόμη, τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωσή του.

Φροντίσαμε να στηρίξουμε όσα γράφουμε σε αποτελέσματα συγκεκριμένων ερευνών, δικών μας και ξένων, γνωρίζοντας ότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό, τους εκπαιδευτικούς και τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, το οποίο έχει αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις. [...]

(από τον πρόλογο της 1ης έκδοσης)