Βιβλίο
Γράμματα από την Φρανκφούρτη

Θεόδωρος Γεωργίου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2011
σ. 160
ISBN: 978-960-15-2427-6
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 3
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 24-01-2011)
Περίληψη:

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι (6) κεφάλαια, στα οποία πρωταγωνιστεί η "Φρανκφούρτη" ως θεωρία και βίωμα του συγγραφέα. Στο πρώτο κεφάλαιο: "Η κριτική θεωρία ως μετακριτική της φιλοσοφικής παραδόσεως" αναλύονται θέματα της κλασικής φιλοσοφίας υπό το φως της κριτικής θεωρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο: "Αισθητική θεωρία και τέχνη" καταγράφεται ο κριτικός προβληματισμός σχετικώς με την τέχνη και την αισθητική. Στο τρίτο κεφάλαιο: "Εφηρμοσμένη κριτική φιλοσοφία της τέχνης" αναλύονται έργα και δημιουργοί με θεωρητικό άξονα την κριτική θεωρία, η οποία να ανασυγκροτείται ως αισθητική θεωρία. Στο τέταρτο κεφάλαιο: "Η κριτική θεωρία ως πολιτική φιλοσοφία" ερευνάται το πολιτικό στοιχείο και η πολιτική με τους θεωρητικούς όρους της κριτικής θεωρίας. Στο πέμπτο κεφάλ��ιο: "Φιλοσοφικό παλίμψηστο" καταγράφεται η επιστημολογική ικανότητα της κριτικής θεωρίας να επανεγγράφεται υπό νέες ιστορικές συγκυρίες. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο: "Κριτική θεωρία και ελληνική κοινωνία" εξετάζεται η ελληνική κοινωνία υπό το πρίσμα της κριτικής θεωρίας. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η πρωτοτυπία τούτης της εργασίας είναι ανεξαργύρωτη θεωρητικά και επιστημολογικά.