Βιβλίο
Ο Χριστός ανορθώνει τους κατάκοιτους
Ερμηνευτικά κείμενα των ι. Πατέρων

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Σ. Κορακίδης
Μετάφραση: Η. Γ. Πετρόπουλος
Αθήνα
Αρμός
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 179
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-527-374-3
Σημειώσεις: Σχόλια: Αλεξάνδρου Σ. Κορακίδη.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 9.18€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 29-04-2011)
Περίληψη:

"Τινες μεν ουν φασί, ότι των προσενεγκάντων πιστευσάντων μόνον, ούτος εθεραπεύετο· αλλ' ουκ έσται τούτο. Ιδών γαρ την πίστιν αυτών, ουχί των προσενεγκάντων μόνον, αλλά και του προσενεχθέντος. Τι ουν; ετέρου πιστεύσαντος έτερος ου θεραπεύεται; φησίν. Ουκ έγωγε είμαι, πλην ει μη τι ή δια ηλικίας άωρον ή δια υπερβάλλουσαν ασθένειαν αδυνάτως έχει προς το πιστεύσαι. Πως ουν επί της Χαναναίας, φησίν, επίστευσε μεν η μήτηρ, εθεραπεύετο δε η θυγάτηρ; και του εκατοντάρχου δε απιστήσαντος πως ο παις ανίστατο και διεσώζετο; Ότι ουκ ηδύνατο πιστεύειν οι νοσούντες... Αλλ' ουκ επί τούτου έστι τούτο ειπείν· αλλ' επίστευσεν ο παράλυτος. Πόθεν τούτο δήλον; Απ' αυτού του τρόπου της προσαγωγής. Μη γαρ δη απλώς ακούσης, ότι καθήκαν αυτόν δια του στέγους· αλλ' εννόησον, όσον εστίν αρρωστούντα τούτο παθείν ανέχεσθαι..."

Ιωάννου Χρυσοστόμου, ε΄