Βιβλίο
Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων
Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών

Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου
Θεσσαλονίκη
Βάνιας
Αριθμός Έκδοσης: 1
2011
σ. 512
ISBN: 978-960-288-283-2
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 26.63€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 31-03-2011)
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες ανιχνεύουν τις πολυμορφικές θέσεις των γυναικών στην εκπαίδευση των βαλκανικών λαών και διερευνούν τις σχέσεις δύναμης/γνώσης σε μια διαδικασία "χαρτογράφησης" των γυναικών εκπαιδευτικών και, κυρίως, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα στο σύστημα των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στα Βαλκάνια του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.
Ειδικότερα, προσεγγίζονται θέματα που σχετίζονται με την αυτοαντίληψη (υποκειμενικότητα-αυτοεικόνα) των γυναικών εκπαιδευτικών στο χώρο και στο χρόνο, μελετώνται αναλυτικά οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι γυναίκες αγωνίστηκαν να γίνουν αποδεκτές στον κόσμο της γνώσης και να επιτύχουν την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους καταξίωση, διερευνώνται οι παράλληλες θέσεις ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών για αντίστοιχα θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ζωής, και, τέλος, αναπτύσσεται ο επιστημονικός διάλογος στους χώρους έρευνας των βαλκανικών χωρών και διευρύνονται οι μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.