Βιβλίο
Le génocide revisite

Επιμέλεια: Alice Yotopoulos - Marangopoulos
Επιμέλεια: Photini Pazartzis
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 142
ISBN: 978-960-15-2378-1
Σημειώσεις: Marangopoulos Foundation for Human Rights.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 06-04-2011)
Περίληψη: