Βιβλίο
Οι νέες ευρωπαϊκές συνθήκες κατά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρόδρομος Δαγτόγλου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2011
σ. 676
ISBN: 978-960-15-2454-2
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 55.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 10-06-2011)
Περίληψη:

Περιλαμβάνει:
- Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
- Πρωτόκολλα
- Παραρτήματα
- Δηλώσεις
- Αλληλοπαραπομπές διατάξεων και υποσημειώσεις
- Πίνακες αντιστοιχίας νέων και παλαιών άρθρων
- Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. και επίσημες επεξηγήσεις
- Αναλυτικά ευρετήρια καθ' ύλην