Βιβλίο
Μηχανική ρευστών

Αντώνιος Λιακόπουλος
Θεσσαλονίκη
Τζιόλα
Αριθμός Έκδοσης: 1
2011
σ. 455
Σχήμα: 25χ17
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-418-324-1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 28.21€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 10-03-2017)
Περίληψη:

Ο παρών τόμος περιέχει μια εισαγωγή στην Μηχανική Ρευστών όπως αυτή διδάσκεται σήμερα στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές των ΑΕΙ. Αποτελεί εξέλιξη των πανεπιστημιακών σημειώσεων του συγγραφέα, που γράφτηκαν για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος της Μηχανικής Ρευστών σε δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Η σε βάθος κατανόηση της ύλης προϋποθέτει την παρακολούθηση δύο εξαμηνιαίων μαθημάτων Απειροστικού Λογισμού, ενός εξαμηνιαίου μαθήματος Διαφορικών Εξισώσεων, καθώς και ενός μαθήματος Φυσικής στα αντικείμενα της Μηχανικής και της Θερμοδυναμικής. Η παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος Μηχανικής του Παραμορφώσιμου Σώματος είναι χρήσιμη, καθώς έννοιες όπως τάση, παραμόρφωση, ταχύτητα παραμόρφωσης κλπ., χρησιμοποιούνται ευρέως. Ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες, θεωρήματα και συμπεράσματα των προαναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρόντα τόμο είτε στα σημεία όπου αυτό απαιτείται για την κατανόηση της ύλης, είτε σε Παραρτήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν οι έννοιες της Μηχανικής Ρευστών με έννοιες και όρους συναφών γνωστικών αντικειμένων, κυρίως της Φυσικής και της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου. Ελπίζουμε ότι, με αυτόν τον τρόπο, δίνεται ουσιαστική βοήθεια στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες κατανόησης και μάθησης που οφείλονται στον κατακερματισμό της γνώσης σε επί μέρους αντικείμενα. [...]

(Αντώνης Λιακόπουλος, από τον πρόλογο του βιβλίου)