Βιβλίο
Μαθαίνω για την ελιά και το λάδι

Λουίζα Καραπιδάκη
Επιμελητής: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 111
ISBN: 978-960-404-190-9
ISBN Σετ 960-404-188-6
Α/Α Τόμου: 2
Αριθμός Τόμων: 2
Σημειώσεις: Δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Συνέκδοση: Δήμος Καμείρου Ρόδου, Πολιτιστικό Όμιλο Απολλώνων Ρόδου "Νέοι Ορίζοντες", Βιβλιοθήκη Δήμου Καμείρου.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: