Βιβλίο
Τα λαυρεωτικά
και η χρεοκοπία του 1893

Τάσος Βουρνάς
Αθήνα
Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
2011
σ. 173
Σχήμα: 23χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-503-035-3
Τα Νέα· Φοβερά Ντοκουμέντα 3
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Φυτράκη Α.Ε.", [χ.χ.]. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα "Τα Νέα - Σαββατοκύριακο" στις 17.9.2011.
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Άρθρον 1. Οι κατά πάσας τας Λαυριακάς χώρας επί της επιφανείας κείμενοι σωροί και γήλοφοι αργυρομολυβδούχων χωμάτων, ως προϊόντα μεταλλουργικής εργασίας των προγόνων, είναι καθαρόν κτήμα του Έθνους, εις ουδεμίαν υποκείμενοι παραχώρησιν.

Άρθρον 2. Εντέλλεται τη Κυβερνήσει την εντελή κατάληψιν και άγρυπνον φύλαξιν αυτών απάντων, από παντός σφετερισμού και υπεξαιρέσεως, όπως χρησιμοποιηθώσι, σύμφωνα προς τας μεγάλας ανάγκας του Κράτους.

Άρθρον 3. Εντέλλεται τη Κυβερνήσει την ταχυτέραν υποβολήν νόμου εις την Βουλήν περί του καταλληλότερου τρόπου της τούτων αναλύσεως, ως εθνικής βιομηχανίας.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Τα ντοκουμέντα
- Τα πρόσωπα
- Οι εικόνες
- Το γεγονός
- Τα μετά
- Τι έγραψαν για τα Λαυρεωτικά