Βιβλίο
Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης
Ευθύνη Σειράς: Ι. Σ. Σπυριδάκης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2011
σ. 60
ISBN: 978-960-15-2488-7
Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιόθήκη 58
Κυκλοφορεί
Τιμή: 7.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-09-2011)
Περίληψη:

Συχνά στην καθημερινή ζωή (όπως, άλλωστε, ανέκαθεν) εμφανίζονται περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού και τα συναφή με αυτόν προβλήματα.
Ο Αστικός Κώδικας ρύθμισε το θεσμό του αδικαιολόγητου πλουτισμού στα άρθρα 904-913, κατά τρόπο υποδειγματικά λιτό και πλήρη. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, αλλά και τη νομολογία και θεωρία του προϊσχύσαντος δικαίου, έχουν γραφεί πολλές μελέτες και εκδοθεί πολλές αποφάσεις. Μια συνοπτική, αλλά κατά το δυνατό σαφής και ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος επιχειρείται στο παρόν - με την ελπίδα πως και το βιβλίο αυτό θα ανταποκριθεί στους στόχους της "Εκλαϊκευμένης Νομικής Βιβλιοθήκης".