Βιβλίο
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Π. Δ. Δαγτόγλου
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2011
σ. 953
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-445-725-0
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Σάκκουλας, Αντ. Ν.", 2010 (4η έκδ.).
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 90.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 27-10-2011)
Περίληψη:

Το κλασικό έργο για το διοικητικό δικονομικό δίκαιο παρουσιάζει τον πλήρη χάρτη της διοικητικής δίκης, προσφέροντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει τις αρχές που τη διέπουν και ταυτόχρονα να βρει λύσεις για όλα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει στην πράξη.

Η νέα, πέμπτη έκδοσή του είναι πλήρως ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3886/2010 (αρμοδιότητα των τριμελών διοικητικών εφετείων να εκδικάζουν τις διαφορές από δημόσιες συμβάσεις, με την εξαίρεση αυτών από συμβάσεις μεγάλης σημασίας ή οικονομικής αξίας, εναρμόνιση με τις οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ) και τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν με τον ν. 3900/2010 (επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, ενίσχυση του θεσμού της πρότυπης δίκης, αναμόρφωση φορολογικής δίκης) και έχει λάβει υπ’ όψιν το σύνολο της πρόσφατης νομολογιακής παραγωγής, παρέχοντας έτσι πλήρη εικόνα στον εφαρμοστή του δικαίου. Η εξαντλητική παράθεση γενικής και ειδικής βιβλιογραφίας -ελληνικής και αλλοδαπής- σε κάθε κεφάλαιο έχει αυτοτελή αξία για τον ερευνητή και όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στην επιστήμη του διοικητικού δικονομικού δικαίου.

Η ύλη χωρίζεται σε δέκα μέρη, που πραγματεύονται τον δικαστικό έλεγχο της διοικήσεως και την έννομη προστασία του ιδιώτη, τη δικαιοσύνη και τις σχέσεις της με τις άλλες κρατικές λειτουργίες, τη διοικητική δικαιοδοσία και τις διοικητικές διαφορές, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των διοικητικών δικαστηρίων, τη δίκη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου καλύπτουν τα μέρη όπου αναλύονται η έννοια, ο σκοπός και οι προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου των ενδίκων βοηθημάτων κατά της διοικήσεως (αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή, αγωγή, αναγνωριστική αγωγή, ανακοπή εκτελέσεως, αίτηση άρσεως αμφισβητήσεως για την ισχύ και την έννοια κανόνων δικαίου) και των ενδίκων μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων (ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, αναθεώρηση, επανάληψη διαδικασίας, αναίρεση).