Βιβλίο
Επτάδελτος

Μ. Ι. Σπυριδάκης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2011
σ. 1382
ISBN: 978-960-15-2497-9
Εξαντλημένο
Τιμή: 50.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 09-02-2012)
Περίληψη:

Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται τα βασικά νομοθετήματα της χώρας μας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους (έως και την 31η Αυγούστου 2011).

- Σύνταγμα
- Αστικός Κώδικας
- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
- Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
- Ποινικός Κώδικας
- Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
- Π.Δ. 18/1989 Σ.τ.Ε.

Σε κάθε νομοθέτημα προηγείται ο πίνακας περιεχομένων και στο τέλος του παρατίθεται εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση έχει ενημερωθεί μέχρι 31.8.2011