Βιβλίο
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ενημερωμένος έως 31.8.2011

Επιμέλεια: Μιχαήλ Ι. Σπυριδάκης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2011
σ. 352
ISBN: 978-960-15-2514-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 09-12-2011)
Περίληψη: