Βιβλίο
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010)
Β' έκδοση με βάση τις τροποποιήσεις των νόμων 3996/2011 και 4019/2011

Ι. Σ. Σπυριδάκης
Εμμανουέλα Ε. Γεωργιακάκη
Ευθύνη Σειράς: Ι. Σ. Σπυριδάκης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2011
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2011
σ. 178
ISBN: 978-960-15-2524-2
Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως - Β' Περίοδος
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 04-01-2012)
Περίληψη:

Με το νόμο 3869/2010 καθιερώθηκε ειδική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου. Με τον τρόπο αυτόν η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σοβαρό οικονομικό- κοινωνικό φαινόμενο της υπερχρεώσεως, εισάγοντας- κατά το πρότυπο άλλων χωρών- ένα είδος «αστικής» πτώχευσης (σε αντίθεση με την «εμπορική»).
Η ρύθμιση εμφανίζεται περίπλοκη και, παρά την προβλεπόμενη σύντμηση προθεσμιών και αύξηση του αριθμού των Ειρηνοδικείων, μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα. Η αντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να βοηθηθεί με την ορθή κατανόηση/ερμηνεία και εφαρμογή του νέου νόμου- και τον σκοπό αυτόν επιδιώκει να εξυπηρετήσει και το παρόν. Στο πλαίσιο δε της επιδιώξεως αυτής εντάσσονται και διάγραμμα της ρυθμίσεως, διάγραμμα των προθεσμιών και σειρά υποδειγμάτων.